תלוש שכר וולט על אף שהמשרה מצריכה פתיחת עוסק פטור: הכיצד?

תלוש שכר וולט

מהי עבודה בוולט ומדוע הכסף תמורתה לא משולם במשכורת? כיצד הוא משולם ומדוע עדיף לכם לדאוג שזה יהיה דרך תלוש שכר? עבודה בוולט היא למעשה הצטרפות כשותפים למיזם וולט. המיזם נותן לכם כסף על חלקכם בשותפות, כלומר על תפקודכם כמשלוחנים. אתם בתמורה צריכים להפריש לו חשבונית מס או קבלת עוסק פטור בתור התחלה. הדבר נעשה באמצעות פתיחת תיק במס הכנסה. מה עדיף לכם לעשות בפועל כדי להבטיח כמעט את מלוא הרווחים ללא תשלום מס כה כבד?

הירשמו לשירות עצמאי שכיר ותרוויחו את הכסף דרך תלוש שכר

עצמאי שכיר יירשם בתור המעסיק שלכם, על אף שבפועל וולט היא המעסיק. בסוף החודש, וולט תעביר את הכסף שהיא חייבת לכם לחברת עצמאי שכיר ותקבל בתמורה חשבונית מס. הכסף יועבר אליכם בניכוי התשלום על השירות ובצירוף ניכויי חובה כמו ביטוח לאומי ובריאות.

תקבולים שמקובלים בשוק העצמאיים שכירים

בדרך כלל חברה שלא עובדת עם דמי מעביד ולא מפרישה אותם תגבה מהלקוח, המשלוחן בוולט, 5% מהשכר. במידה והחברה מנכה גם דמי מעביד עשוי השירות להגיע גם ל- 7% ממנו. משלוחן שלא מנכים לו דמי מעביד יכול לדאוג לכך לבד באמצעות רישום לקרן פנסיה פרטית והפרשת כסף בכל חודש לפיצויי פיטורין ולמעשה – ליום הראשון אחרי ולתקופה שתבוא אחריו.

פרמטרים לבחירת שירות עצמאי שכיר

שירות עצמאי שכיר בוחרים בהתאם לעלות שלו: כמה שפחות יקרה, יותר טוב. בנוסף , יש לבחור אותו על פי ניסיונו בפועל בדיווחים ובדו"חות כספיים שונים. במידה ובמקצוע אחר בו אתם עובדים בחרתם להישאר עצמאיים (למשל מוזיקאים) הם יוכלו לסייע לכם למלא דו"ח רווח והפסד, הצהרת עוסק פטור והצהרת הון 5 שנתית ולספק את המסמכים הללו לרשויות המע"מ ומס הכנסה. הם יוכלו לסייע לכם לקבל החזר ממס הכנסה על שנה קודמת אם בוצעה גבייה עודפת. בדרך זו אתם יכולים להבטיח לא רק תלוש שכר וולט אלא גיבוי מלא של כל פעילותכם התעסוקתית מול הרשויות, כך שתתבצע רק גבייה הוגנת ובשנה שבוצעה גבייה עודפת תקבלו עליה החזר בפתיחת השנה העוקבת.