מדריך לבחירת עורך דין מומחה ליישום הוצאת צו ירושה

הוצאת צו ירושה

הוצאת צו ירושה היא סוגיה משפטית שנדרשת לדיון כאשר מנוח או זוג מנוחים הלכו לעולמם ולא השאירו אחריהם צוואה לצאצאים. האחרונים נותרים עם מכוניות ודירות, ולעתים גם עם רכוש יקר ערך כמו יהלומים נדירים וחפצי אומנות, מבלי שיש להם דרך להתמודד: מה הולך למי? כיצד תתבצע החלוקה?

הושגה הסכמה בין האחים?  אין צורך בהוצאת צו ירושה

אם הושגה הסכמה שבעל פה בין כל האחים, פנייה לבית המשפט לשם הוצאת צו ירושה אינה רלוונטית. האחים כן יצטרכו, במקרה כזה, להסדיר צו קיום צוואה, כדי שהרשויות השונות, מהטאבו (דירות) ועד משרד התחבורה (מכוניות) יוכלו לרשום את הרכוש שעבר בירושה על שמות האחים. במידה ומתעוררת מחלוקת בין האחים, יש לפנות לבית המשפט לצורך דיון ביניהם, שבסופו יוחלט על הוצאת צו ירושה וחלוקת הרכוש בין האחים. כל עוד הצוואה המלאכותית הזו לא ננעלה עם צו קיום צוואה, היא לא מחייבת, ולכן האחים המתנגדים יוכלו להמשיך ולערער עד להשגת הסכמה בין כל הצדדים.

נעילת הצוואה החדשה עם צו קיום צוואה

במידה וישנה הסכמה בין האחים, בין באמצעות הוצאת צו ירושה בדיונים משפטיים ובין במישרין, ללא התערבות בית המשפט, יש לנעול את הצוואה על מנת שניתן יהיה לממש אותה. הנעילה נקראת "צו קיום צוואה" ומרגע שהיא יושמה, הצוואה חלוטה ולא ניתנת לשינוי. המשמעות היא שדירה מסוימת שנקבע כי תימסר לאחד האחים גם תירשם על שמו בטאבו, ומכונית שהועברה לאח אחר תירשם על שמו במשרדי התחבורה והרישוי. צו קיום צוואה למעשה הופך את הצוואה ללגיטימית ולכן על האחים לאשר אותו רק אם הם בטוחים בצדקת דרכם ולא מתכוונים לערער עוד על דיוני הוצאת צו ירושה שהתהוו עד כה.

טיפים להתנהלות במצבים בהם גיליתם שאין צוואה להוריכם שנפטרו

במידה ואכן לא נמצאה צוואה, עלול להיווצר ואקום רציני. בהתחלה קשה יהיה להבין מה קורה ולאן עומד הרכוש שנותר מאחור להיות מופנה. חשוב לכנס דיון בין כל האחים והאחיות ולנסות להגיע להבנות. אולי תבקשו לרשת יחדיו את הדירה של ההורים ולמכור אותה, ואז לא יהיה צורך במחלוקת מי יקבל את הזכות לבעלות עליה? במידה ולא הצלחתם להגיע להסכמה, יש להחליט על דיון משפטי בליווי עורכי דין לצורך הוצאת צו ירושה עד להגעה לניסוח צוואה שמקובלת על כולכם ונעילתה עם צו קיום צוואה.