כיצד ניתן להבטיח מימוש משפטי מלא של צוואתך בעתיד?

מימוש צוואה

ישנם 2 סוגי צוואות אשר בדרך כלל מגיעות לפתחו של בית המשפט בשלב המימוש: צוואה מהורים לילדים וצוואה הדדית. צוואה מהורים לילדים היא מסמך בו נקבעת הירושה מטעם הראשונים – לאחרונים. חלוקת הרכוש מוסדרת, כך שכל ילד מקבל רכוש שנקבע מראש שהוא מיועד לו: אדמות, בתים, מכוניות, חפצי אמנות יקרים, ועוד ואם היא כתובה- מחלוקת בין הילדים יכולה להוביל לתהליך הוצאת צו ירושה שיבטיח עמידה ברצון ההורים. צוואה הדדית, לעומתה, היא מסמך שווה משקל בו לכל אחד מהצדדים יש רכוש שהוא יכול להוריש לשני. המשתמשים העיקריים בצוואה הזו הם כמובן בני זוג שכל אחד מהם בא עם רכוש משלו לפני ההיכרות. צוואה כזו קובעת שבמידה ואחד מבני הזוג ימות, בן הזוג השני יקבל רכוש אשר הוגדר כרכוש-ירושה עבורו.

מי עשוי למנוע את המימוש המשפטי של מסמכים אלה?

בצואת הורים-ילדים, אם אחד הבנים גילה, לטענתו, שהוא קיבל רכוש בשווי מופחת משל יתר היורשים, הוא עשוי לדרוש לפתוח את הצוואה בבית המשפט. שופטים שאכן השתכנעו כי קיים חוסר שוויון בצוואה, נוטים בפסיקות רבות שלא לקיים את רצון ההורים היורשים ומחלקים בכפייה את הרכוש באופן שוויוני. בצוואה הדדית בין בני זוג שנעשו הורים, יכולים הבנים לטעון כי ההורה החי, בעל הירושה, אינו כשיר לקבל החלטות בה במקרה שזו אדמה, מכונית וכד' והם צריכים לנהל את הנכס הזה בעצמם ולדלג על ההורה היורש.

כיצד ניתן למנוע את פתיחת הצוואה לשינויה בדיונים משפטיים?

הדרך היחידה לעשות זאת היא נעילת הצוואה. נוטריון, עורך דין מוסמך לחתימה על צוואות, יכול לבחון את ניסוח הצוואה, לאשר אותה ולחתום בחותמת אפוסטיל. חותמת זו הוכחה כאמצעי יחיד שיכול למנוע את פתיחתה של הצוואה עם צו קיום צוואה.

מהו ההבדל בין צוואה נוטריונית לצוואה שבעל פה או צוואה כתובה?

צוואה כתובה או צוואה שניתנה כהכרזה בעל פה יכולות להיסתר בבית המשפט בטענה שהיורש ביטא אותן תחת לחץ או היה במצב נפשי רעוע שלא אפשר לו לקבל החלטות רציונליות. אם הצוואה היא נוטריונית – סימן שהיורש היה מיושב 100% בדעתו ולכן היא תקפה ולא ניתנת לשינוי. בפועל, בבדיקה שהנוטריון עורך, הוא לעולם גם לא יחתום למישהו בעל מצב נפשי קלוקל או שאינו מיושב בדעתו, ולכן חותמת שלו מאשרת כי מדובר בצוואה תקינה שאינה ברת שינוי.