טופס בקשה להחזר מס

החזר מס

החזר מס הינו החזר כספי אשר מגיע כתוצאה מתשלומי מיסים גבוהים יותר של הנישום לעומת מה שהוא היה צריך לשלם בפועל. מצב כזה יכול להתרחש אצל שכירים כאשר יש שינויים בשכר במהלך שנת העבודה, החלפה של מקומות עבודה או נקודות זכות כמו מעבר למגורים בישוב ספר, ילדים נוספים במשפחה ועוד.

בישראל, רוב השכירים פטורים מהגשה של דו"ח שנתי לרשויות המס, ולכן ישנם מקרים בהם השכיר משלם באמצעות תלוש השכר שלו (דרך המעסיק) סכומי מיסים גבוהים יותר אשר אינו צריך לשלם, ומבלי שימלא טופס בקשה להחזר מס, הוא לא יקבל את הכספים הללו חזרה, מה שמוביל לגביה מיותרת של מיסים משכירים רבים.

 

כיצד מגישים בקשה להחזר מס?

נכון למועד כתיבת שורות אלו החוק הישראלי מאפשר לשכירים לדרוש החזרי מס עבור 6 שנים אחורה ממועד הגשת הבקשה. את הבקשה יש להגיש על ידי מילוי טופס בקשה להחזר מס אשר נקרא טופס 135 / 1301 – טופס דין וחשבון שנתי לשנת המס, וכן לצרף אישור על ניהול חשבון בנק או צילום צ'ק מבוטל לצורך אימות פרטי חשבון הבנק אליהם יועבר ההחזר.

אל אותו טופס בקשה להחזר מס יש לצרף את כל המסמכים המוכיחים את הנתונים הכספיים המצויינים בדוח כמו טופס 106 ממעסיק, טופס 161 על פרישה של עובד, אישורים על תשלומים לקופות גמל או ביטוחי חיים אשר בוצעו באופן עצמאי ולא באמצעות תלוש השכר של השכיר וכד'.

שימו לב כי במידה ומדובר בזוג נשוי, הטופס צריך לכלול גם מידע על בן הזוג הרשום.

 

באילו מקרים כדאי למלא טופס בקשה להחזר מס?

כדאי לבחון הגשת טופס בקשה להחזר מס במקרים כמו:

  1. שכיר אשר עובד אצל מספר מעסיקים ונדרש לבצע תיאום מס, ולאחר החישוב מתברר כי שילם את שיעור המס המירבי למרות שהוא לא נדרש לכך, וכמו כן – במידה ובוצע חישוב מקדמות בתחילת השנה, אך במהלך השנה הופחת שכרו אצל אחד מהמעסיקים ולכן הוא זכאי לקבל החזרי מס על הסכומים ששילם.
  2. שכיר אשר עבד רק בחלק משנת המס, שכן החישוב של המס מבוצע על בסיס שנתי, אך הגביה שלו היא חודשית.
  3. זכאות לנקודות זכות שונות בקשות המס כמו חיילים משוחררים, סיום תואר אקדמאי, משפחה עם ילד בעל מוגבלויות על פי המפורט בחוק, עולה חדש, תרומות שבוצעו במהלך השנה ועוד.