ויזת סטודנט לארצות הברית להסדרת הלימודים במדינה

ויזת סטודנט לארצות הברית

ויזת סטודנט לארצות הברית היא אחד המסמכים המרגשים לקבלה עבור מי שהתקבל ונרשם למוסד לימוד אמריקאי. ניסיון הוצאת הוויזה לא יוביל לקשיים או כשלים. רשויות ההגירה בארה"ב רואות בעין חיובית הישג כמו קבלה למוסד לימוד, ולכן הצגת מכתבי קבלה ואישורים הם כלים חזקים מאד להוצאת הוויזה. אבל במדינה ריבונית, ובמיוחד כשמדובר בארצות הברית, הביורוקרטיה לא מסתיימת ביום אחד. המסמכים להגשת הבקשה רבים, והנספחים שתידרשו לצרף לא מעטים, וכוללים פרטים מזהים מהדרכונים שלכם. פרויקט כמו הנפקת ויזת לימודים אמריקאית, טוב תעשו אם תפנו למשרד עורך דין הגירה לארצות הברית.

טיפול יסודי בכל הגשת בקשה

משרד עורך דין הגירה לארצות הברית מכיר על בוריה את התייחסות רשויות ההגירה לפרטים שונים המופיעים בדרכונים שלכם. כמדינה שמרנית מאד בתחום ההגירה, חותמות של נחיתות והמראות למדינות מהעולם השלישי או אפילו לחלק מאירופה בלי שהדבר לווה בלימודים או רילוקיישן תעסוקתי קרייריסטי, שהמרווחים שלהן הם כמה חודשים או שנים, עשויים לעורר את חשדם של פקידי ההגירה. אבל כשאתם במשרד עורך דין הגירה לארצות הברית, כל דבר יתורגם למהלך רשמי שעשיתם. גרתם בהודו 5 שנים כדי ללמוד יוגה? למדתם גיטרה בספרד שנתיים, עם חזרה לישראל כל 3 חודשים כלשון החוק, ללא מוסד לימודי מאחוריכם? יש פתרונות לדברים הללו. בהגשת הבקשה, החותמות ארוכות-הטווח בדרכון ינומקו כלימודים רשמיים, וניתן יהיה להשתמש במה שלמדתם שם כדי להצדיק את קבלת הוויזה שלכם, במיוחד אם נושא הלימוד במוסד הלימודי האמריקאי מהווה הכשרת המשך של מה שעשיתם שם.

צירוף מסמכי הקבלה ללימודים

כמובן שהנימוק הכי חשוב בבקשה הוא מכתב הקבלה עצמו. למעשה, מכתב כזה חזק מכל נימוק אחר למה לא לתת לכם ויזת סטודנט לארצות הברית והצגתו היא ממש כמעט מחייבת למעט מקרים חריגים מאד. לכן, המסמכים יצורפו בחתימה נוטריונית לבקשת הוויזה שלכם.

סיכום הבקשה ומשלוח לגורמי ההגירה

בקשת ויזת סטודנט לארצות הברית תסוכם במשרד עורכי דין מומחה ותשלח לגורמי ההגירה הרלוונטיים ולשגרירות בישראל. במשרד עורך דין הגירה לארצות הברית תקבלו מענה מלא לכך, ליווי של מומחים על בסיס מצבו של הדרכון הישראלי שלכם, וחותמות-עבר שמופיעות בו וניסוח בקשה שתוביל לאישור הוויזה המיוחלת.